Close

Query Form

9+7 =
R
e
a
c
h
U
s
Reach Us

Feragatname

Yasal Uyarılar

Bu sitede yer alan içerik sadece genel bilgi ve genel kullanım içindir. Bir tavsiye niteliğinde değillerdir ve bir kararın verilmesinde (veya verilmemesinde) bu bilgilere güvenilmemelidir. Bu sitede yer alan veya bu site aracılığıyla edinilen bilgiler "OLDUĞU GİBİ" esasına dayanmaktadır ve sınırlama olmaksızın üstü kapalı satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlalsizlik garantisi de dahil olmak üzere bir bilgi ile ilgili her konuda verilmiş her tür açık veya üstü kapalı garantilerle ilgili sorumluluk kabul edilmez ve kapsam dışıdır.
BLS International ve ana şirketi, iştirakleri ve ortakları, Sitenin veya içeriklerinin kullanılmasından doğan herhangi bir eylem veya ihmal, faaliyet veya iletimde oluşan bir arıza, ihmal, kesinti, silim, bozulma veya gecikme, bilgisayar virüsleri, iletim hatları arızası, sitede yer alan bilgilerin çalınması, yok edilmesi veya yetkisiz olarak erişilmesi ya da değiştirilmesinden kaynaklanan sözleşme, haksiz fiil veya başka bir eylemden ileri gelen zararlar (sınırlama olmaksızın ticari proje kaybı veya kar kaybı dahil olmak üzere) sözleşmede, fiil olarak veya başka şekilde kullanılmasından veya kullanılmamasından doğacak zararlardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere iş projeleri zararı veya kar kaybı dahil) hiçbir zaman sorumlu tutulamaz. Bilginin belirli bir duruma ilişkin doğruluğu, yeterliliği, güvenilirliği, eksiksizliği, uygunluğu veya uygulanabilirliği ile ilgili hiçbir beyan, taahhüt veya garanti verilmez.
Sitedeki bazı bağlantılar, BLS International ile herhangi bir iş veya başka türlü bağlantısı olmadığından BLS International'ın kontrolünde olmayan üçüncü şahıslar tarafından işletilen sunucular üzerinde bulunan kaynaklara götürebilir. Bu tür siteleri ziyaret etmekle BLS International web sitesinin dışına çıktığınızı kabul ve idrak etmiş sayılırsınız. Bu nedenle BLS International, bilgilerin doğruluğu/mevcudiyeti ilgili olarak onay, hüküm veya taahhüt vermemekte ve bu siteleri ziyaret etmeniz ve/veya işlem yapmanız halinde meydana gelebilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, yerel veya uluslararası yasa ihlalleriyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
BLS International, vize başvuruları, pasaport veya diğer belgelerin BLS Internation ile Vietnam Büyükelçiliği arasında taşınması ve BLS IInternational'da vize başvuru sahibine geri gönderilmeleri sırasında dahil olmak üzere söz konusu evraklar üçüncü şahıs posta hizmeti veya kuryenin zimmeti altındayken oluşan her türlü gecikme kayıp veya zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kısa Mesajlaşma Servisleri Sorumluluk Reddi ve Şartlar ve Koşullar

 • Vize Başvuru Sahiplerine sağlanan Kısa Mesajlaşma Servisi ('SMS') amacı, Vize Başvuru Süreci ile ilgili olarak başvuru sahibinin mevcut durumunu güncellemektir. SMS ile verilen bilgiler Vietnam Büyükelçiliği Ankara tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. BLS, vize başvuru sahibine bilgilerin derhal ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlarken, Vize Başvuru Sahibi, BLS'nin Vize Başvurusunun durumu ile ilgili kısa mesajlar gönderebileceği bir SMS metin uyumlu cep telefonu numarası sağlamak ve muhafaza etmekten sorumlu olacaktır. Vize Başvuru Sahibi, SMS Hizmetlerini alabilen bir mobil ağa bağlantı kurmaktan sorumludur. Vize Başvuru Sahibi, cep telefonunun kapalı olması, herhangi bir nedenle bağlantısının kesilmesi veya 24 saat veya daha uzun bir süre kapsama alanı dışında kalması durumunda, bağlı olduğu mobil şebeke sağlayıcısının, kendisine gelen SMS mesajlarını silebileceğini kabul eder.
 • SMS'i teslim etme süresi, mobil ağdaki trafik ve Vize Başvuru Sahibinin cep telefonunun kapsama alanında ve açık olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olup, dolayısıyla BLS tarafından garanti edilemez. BLS bir mobil şebeke operatörü değildir ve SMS metin mesajlarının iletilmesini garanti etmez.
 • Vize Başvuru Sahibi, SMS almak için doğru cep telefonu numarasını verdiğini ve cep telefonunun sahibi veya meşru kullanıcısı olduğunu ya da Hizmetlerin kullanılması için cep telefonunun sahibinin veya meşru kullanıcısının iznine sahip olduğunu tasdik eder. Vize Başvuru Sahibi, SMS mesajları almak üzere başka bir kişinin cep telefonunu kullanmanın/yanlış cep telefonu numarası vermenin/SMS almak için cep telefonu numarasının izinsiz kullanılmasının Vize Başvuru Sahibinin gizli bilgilerinin ifşa edilmesine yol açabileceğini ve bu riskin tamamen Vize Başvuru Sahibine ait olduğunu kabul eder.
 • Vize Başvuru Sahibi, Hizmetleri, satın aldıktan sonra vize başvurusunun yapıldığı andan başvuru süreci tamamlanana dek veya BLS'nin https://turkey.blsinternational.com/in adresindeki internet sitesinde duyurabileceği ana kadar kullanabilecektir. BLS'nin, bu hizmeti her an ve önceden bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkı saklıdır.
 • Vize Başvuru Sahibi, SMS Hizmetini, Spam mesajlar (istenmeyen mesajlar), yasadışı, saldırgan, küfürlü, uygunsuz, müstehcen veya tehdit edici veya rahatsız edici veya gereksiz endişelere neden olan veya üçüncü şahısların haklarını çiğneyen mesajlar veya iletiler göndermek için kullanmamalıdır (veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanmasına izin vermemelidir). Vize Başvuru Sahibinin bu fıkrayı ihlal etmesi halinde, BLS'nin söz konusu Vize Başvuru Sahibine verdiği SMS hizmetini geri çekme hakkı saklıdır. BLS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, SMS servisinin bu amaç için kullanıldığını saptaması halinde de Hizmetleri geri çekebilir.
 • Faaliyete dayalı nedenlerden dolayı, BLS, Hizmetlerin teknik özelliklerini ihbarlı veya ihbarsız olarak değiştirebilir. Hizmette herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu Hüküm ve Koşullara buna göre değişmiş olarak kabul edilecektir.
 • Vize Başvuru Sahibi, SMS Hizmetlerinin her an bağlı olduğu cep telefonu şebekesiyle ilgili sorunlardan, sınırlama olmaksızın şebek kapsamında parazit dahil olmak üzere mücbir sebeplerden olumsuz olarak etkilenebileceğini kabul eder. BLS, Vize Başvuru Sahibinin cep telefonu servis sağlayıcısının yaşadığı zorluklar neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı, ziyan ve giderlerden sorumlu veya yükümlü değildir. BLS söz konusu hizmetleri, işbu fıkra 7'de açıklanan kısıtlamalara tabi olarak, makul özen ve beceri ile yerine getirir.
 • Vize Başvuru Sahibinin bu Hizmetlerle ilgili SMS almaması halinde: Vize Başvuru Sahibi, BLS'yi e-posta yoluyla veya Yardım Masası telefon numaralarını arayarak bilgilendirmelidir.
 • SMS Hizmeti Vize Başvuru Durumunu, BLS'nin Vietnam'nın Ankara Büyükelçiliğinden aldığı bilgilere dayalı olarak bildirir.
 • Hizmetleri kullanmak için Vzie Başvuru Sahibi https://turkey.blsspainvisa.com/ internet sitesinde yer alan talimatlara başvurmalıdır. Vize Başvuru Sahibi, her türlü güvenlik talimatları dahil olmak üzere Hizmetlerle ilgili olarak verebileceğimiz bütün talimatlara uymayı kabul eder. Vize Başvuru Sahibinin bu talimatlara uymaması, tarafımızca bu Şartlar ve Koşulların ihlali olarak kabul edilecek olup, bu durum bize Vize Başvuru Sahibinin Hizmetlere erişini reddetme hakkı verecektir.
 • Vize Başvuru Sahibi, mesajın oluşturulması ile ilgili ücretlerin ödenmesinden sorumludur. SMS hizmeti için ödenen ücretler hiçbir koşulda iade edilmez.
 • Yetkisiz kişilerin Hizmetlere erişimini önlemeye yönelik makul tedbirlerin alınmasından tamamen Vize Başvuru Sahibi sorumlu olacaktır.
 • Öte yandan, BLS bilginin iletilmesine ilişkin her türlü önlemi alacaktır. BLS, makul kontrolü dışındaki hiçbir beklenmeyen olay ve koşullardan dolayı sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.
 • BLS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetlerin teminini, söz konusu teminin, Hizmetler dahil olmak üzere BLS tarafından sağlanan her türlü telekomünikasyon hizmetinin kalitesini ciddi ölçüde etkilemesi durumunda geçici olarak durdurabilir.
 • BLS, SMS mesaj hizmetlerinde sunulan veya bu hizmetler üzerinden erişilebilir olan her türlü üçüncü şahıs bilgileri ile diğer materyallerle ilgili her türlü (ihmal dahil) yükümlülüğü özellikle reddetmektedir.
 • Bu Şart ve Koşullar, Türkiye yasalarına tabidir ve her iki taraf da Türkiye'deki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine başvuracaktır.

Veri Koruma Bildirimi

 

 • Veri Toplama
  Kişisel verilerin gizliliği ve korunması diğer tüm markaları ve iştirakleri (bundan sonra belirtilen) ile birlikte BLS için çok önemlidir.. BLS, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili zorunlu veri koruma mevzuatına uymaktadır. Bir vize başvuru merkezi aracılığıyla SMS Hizmetine başvurduğunuzda durumun icabına göre aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz (Elçiliğin kurallarına tabi olarak): Vize başvurunuzun işlenmesi amacıyla, Tam Adınız, Cep Numaranız ve E-posta kimliğiniz, SMS Dil Tercihiniz ve VİZE başvurusunda bulunduğunuz ülke.
 • Üçüncü Şahıslara İfşa
  Tüm zorunlu veri koruma mevzuatına uyarınca, verileriniz, BLS adına veri işleyen üçüncü şahıslara ifşa edilebilir. Bu bağlamda, verileriniz yurtdışına da aktarılabilir. Verileriniz, BLS içerisinde veri toplama kuruluşu dışındaki başka kişilere açıklanabilir. Veriler, bu diğer BLS kuruluşları tarafından, verileri toplayan BLS kuruluşu tarafından kullanabildiği ölçüde kullanılabilir. Verileriniz gizli tutulur ve BLS'nin size karşı sözleşmede yer alan vize yükümlülüğünü yerine getirmesi veya zorunlu kanun tarafından ve özellikle yetkili bir makam tarafından istenmesi halinde veya BLS'nin haklarının yürütülmesi ilgili haller dışında üçüncü taraflara ifşa edilemez
 • Verilerin kullanımı
  Toplanan veriler iyi niyetle işlenecek ve Vize Başvurusu durumunuzu SMS ve E-posta ile iletmek için kullanılacaktır. Bilgilerinizi başka amaçlar için kullanma niyetinde değiliz.
 •  

Sahte iş tekliflerine karşı dikkatli olun

Sahte/Hileli İşe Alım / İstihdam Teklifleri

BLS International acenteleri veya temsilcileri olarak kendilerini yanlış tanıyan bireylerin, kişisel bilgileri çalmak veya insanlardan para istemek amacıyla sahte/hayali istihdam olanakları sunmak için insanlara yaklaştığı dikkatimizi çekmiştir. Herhangi bir ücret/para ödenmesini gerektiren ya da para karşılığında çalışma vizesi vaat eden bu tür bir iş teklifine dikkatli ve sağduyulu yaklaşmanızı tavsiye ederiz. Söz konusu teklifler tamamen sahte ve geçersizdir. BLS International bir işçi bulma kurumu değildir ve istihdam/işe alım hizmeti sunmaz. Dolandırıcılar, öncelikle internet, e-posta, telefon vb. yollarla çalışırlar. İnsanları bu tür dümenlere karşı uyanık olmaları konusunda uyarıyoruz.
Lütfen, BLS International'ın vize işleme şirketi olduğunu ve vize başvuru işlemlerinin idari gerekliliklerini yerine getirmek için yalnızca devletlerle ve diplomatik görevlerde çalıştığımızı unutmayın. Ne BLS International ne de temsilcileri, akıllarını BLS International'da veya dışarıda istihdam fırsatlarıyla çelmek amacıyla hiçbir koşulda bireylerden para istemez. BLS International'dan olduğunu iddia eden herhangi bir iş teklifi almanız durumunda, bu tekliflerin sahte olduğuna dikkat edin.
İstihdam sahtekarlığına ilişkin uyarı işaretleri
Aşağıdakiler, BLS International süreçlerini ve etik uygulamalarını ihlal eden bazı istihdam sahtekarlığı örnekleridir:

 • E-posta, resmi bir BLS International e-posta adresinden değil, aşağıdakiler gibi ücretsiz bir e-posta servisinden gönderilir: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, vb. Ayrıca, e-postanın sahte bir e-posta adresinden gönderilmesi de mümkündür.
 • Sizden özel veya gizli bilgileri ifşa etmeniz istenir.
 • Telefonla veya anlık mesajlaşma tipi bir program aracılığıyla mülakat yapmanız istenir.
 • Ücret/para ödemeniz istenir.
 • Başvuru ya da iş vizesi formları gibi sahte işe alım belgelerini doldurmanız istenir (BLS International adı ve logosunun sahtesi çıkarılmış ve belgelere yetkisiz olarak basılmış olabilir.).
 • Acil olduğu konusunda ısrarcılık.
 • Çalışma İzni, Vize başvuruları veya benzeri işlemler için para talep edilir.

Bu tür eylemler, muhtemelen mağdurlardan kişisel bilgilerin sahtekarlıkla almayı veya edinmeyi amaçlamaktadır.

Bu kişilerin eylemleri, cezai ve hukuki sorumluluklar içerir. BLS International bu konuyu ciddiye almakta ve bu tür yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve kovuşturmak için yetkili kanun uygulayıcı kurumlara başvurma hakkını saklı tutmakla birlikte bu kişiler bulmak ve kovuşturmak genellikle zordur.
Bu nedenle, yazılı veya sözlü olarak, sahte veya şüpheli gördüğünüz bir mülakat veya sahte bir iş teklifi almanız halinde lütfen bunları dikkate almayınız. Ayrıca bu tür teklifleri, complaint@blsinternation.com adresi üzerinden BLS International'dan doğrulatabilirsiniz.
Bir sahtekarlığın işlendiğini öğrenmeniz halinde, derhal yerel kolluk kuvvetlerine ve/veya yetkili makamlarla irtibata geçmenizi ve sahtekarlık şikayetlerini bildirerek bizi haberdar etmenizi öneririz.

Hiçbir koşul altında BLS International, bu yetkisiz kişiler ve/veya faaliyetlerden kaynaklanan kayıplar, zararlar, giderler veya rahatsızlıktan dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Vietnam Vize Başvurusu(Türkiye) | W3C | ISO23026 Copyright © 2018 www.blsturkey-vietnam.com. All rights reserved.
Last Updated at: 09/03/2020
X

This website uses cookies. To know more about our cookies, please read our Cookies Policy available Here. Know about our Privacy Policy Here . By closing this banner, scrolling this page or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and accept terms of our Privacy Notice.